پروفایل مهرنوش آخوندزاده

مهرنوش آخوندزاده تولید محتوا ،مشاور خانواده، مدرس و مترجم زبان انگلیسی
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0تومان درآمد کسب کرده
Google ChromePDFSamsungTelegramWordآموزشاستخداماستراتژی محتواتدریس خصوصیترجمهترجمه انگلیسیترجمه متون روان شناسیترجمه متون عمومیروان شناسیگرامر انگلیسیمحتوا و نویسندگیمقاله نویسینویسنده

تولید محتوا

تدریس و ترجمه زبان انگلیسی

مشاور خانواده

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید