پروفایل سیده مهدیه موسوی

سیده مهدیه موسوی تایپیست
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0تومان درآمد کسب کرده
تایپ

توانایی تایپ به زبان های انگلیسی و فارسی

وباانگیزه 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید