پروفایل سجاد ده بزرگی

سجاد ده بزرگی مشاور مالی
15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده شیراز
40,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
برنامه‌ریزی مالیتجزیه و تحلیل مالیتحقیقات مالیحسابداریکسب و کار ، حسابداری و حقوقمالیات

آشنایی کامل با مباحث مالی ، مالیاتی ، حسابداری و حسابرسی

آموزش حسابداری

کدینگ، برنامه ریزی مالی 

پیاده سازی سیستم های مالی

مشاوره مالی و مالیاتی

کلیه امور مالی مورد نیاز کارفرما

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید