پروفایل اسما طائی نیا

اسما طائی نیا مترجم زبان
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده مشهد
10تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
Assembly (زبان برنامه نویسی)

مترجم زبان انگلیسی.مدرک کاردانی مترجمی و آیتلس۶.۵ دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

گواهینامه

  • آیتلس

    کمبریج انگلستان

    1397/04 - 1398/