پروفایل حسین صالحی

حسین صالحی مترجم زبان انگلیسی
10 سال تجربه 10 پروژه کار کرده اصفهان
12,000تومان /ساعت 10k+تومان درآمد کسب کرده
ترجمهترجمه انگلیسیترجمه همزمان

دارای مدرک مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تهران ، ILETS ، TOFEL

سابقه کار (4)