سرچ و معرفی گزارش های خبری درباره یک موضوع

  • پیشنهاد2
  • بودجه 1,000,000تومان
  • متوسط پیشنهادها 32,250تومان

پست شده در ۱۳۹۸-۰۴-۰۳

فعال

توضیحات پروژه

سرچ و معرفی گزارش های خبری درباره یک موضوع

دسته بندی

ترجمه

اطلاعات کارفرما

1 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر
تاریخ عضویت:۱۳۹۸-۰۴-۰۳
پیشنهادهای فریلنسر (2)

nader20

مؤلف و ویراستار، طراح گرافیک

خوی

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند

میثم

Freelancer

همدان

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند