سرچ و معرفی گزارش های خبری درباره یک موضوع

  • پیشنهاد5
  • بودجه 1,000,000تومان
  • متوسط پیشنهادها 337,900تومان

پست شده در ۱۳۹۸-۰۴-۰۳

فعال

توضیحات پروژه

سرچ و معرفی گزارش های خبری درباره یک موضوع

مهارت های مورد نیاز

تحقیق در اینترنتترجمه انگلیسی

دسته بندی

ترجمه

اطلاعات کارفرما

1 پروژه پست شده استخدام 0 فریلنسر
تاریخ عضویت:۱۳۹۸-۰۴-۰۳
پیشنهادهای فریلنسر (5)

مریم احمدی

طراحی لوگو طراحی وبسایت

اصفهان

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند

حمیدرضا توکلی

مهندس عمران

شیراز

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند

shiva massah

مترجم

تهران

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند

nader20

مؤلف و ویراستار، طراح گرافیک

خوی

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند

میثم

Freelancer

همدان

تنها مالک پروژه می تواند این اطلاعات را ببیند